Szlemlicit

Legkedvesebb fegyverünk a Római Kulcslap Blackwood (Roman KeyCard Blackwood), ezentúl csak RKC lesz. Ez egy olyan ászkérdés, amihez tisztázni kell az aduszínt, mert az adu király-dámára is megpróbál fényt deríteni. Az ászkérdés után gyakran a partner minden érdekes figuráját meg lehet tudni a scan segítségével. Ezért aztán limitálatlan laptól is szabad ászt kérdezni (limitálatlannak). Kulcslicit: inkább csak invitálásra és erőjelzésre használjuk, rendszerint másodmenetfogás is lehet. Ennek az előnye ott van, hogy ha NEM kulcslicitálunk egy színt, akkor abból sem első, sem másodmenetfogásunk nincs. Így alacsonyan le tudunk állni, ha fedetlen színünk van. Speciális eszközeink vannak a relay-sorozatok utáni szlemlicitre. Egyéb eszközeink:

RKC, ORKC, (O)RKC
CYS, OCYS, (O)CYS
exclusion RKC, opcionális Exclusion
Támogatás-kérdés
Fogáskérdés
CONFI
relay-kulcslicitálás
Danish ask
Ha kontráznak...


Splinter licitek

Ha nemes az adu:

Ha van lépcső 4M alatt, akkor (erőteljes figyelemmel a szinglivel szemben elvesző értékekre):

Ha limitálatlan lap licitálja limitálttal szemben, és minor az adu:


Szlemlicit relay-sorozat után (szabvány szlemlicit)

A probléma a relay-sorozatokkal az, hogy a kérdezgetett játékos rendszerint nem tudja sem az aduszínt, sem a megcélzott magasságot. Ahhoz, hogy kulcslapot tudjunk kérdezni, a tudomására kellene hozni, hogy mi az adu, ugyanakkor persze néha le akarunk állni pl. major gémben. Megoldás: ha a teljes elosztás kiderült (vagy nincs mód tovább kérdezni), akkor a következő jelentése lesz a kérdezgető licitjeinek:


Római Kulcslap Blackwood
(Roman Keycard Blackwood, RKC)

Ebben a struktúrában 5 kulcslap van: a 4 ász és az adu királyt, valamint az adu dáma meglétét is megpróbáljuk kideríteni. Így persze mindig tudnunk kell, hogy mi az adu. Rendszerint az adu ötös magassága alatt kiderül, hogy az 5 kulcslapból és az adu dámából mennyi van nálunk (de legalábbis az, ha nincs elég). Az ászkérdés után a partner további figuráit is ki lehet deríteni, gyakran az összes érdekes lap kideríthető, ezért én jobban szeretem, mint a kulcslicitálgatást.

Válaszok a kulcslapkérdésre:

A sikéneseket nem kötelező licitálni, és ha a kérdezőnek (CYS vagy elosztáskérdés segítségével) lett volna alkalma megkérdezni, hogy sikénünk van-e, akkor kifejezetten ellenjavalt.

További licit az ászválasz után: (Spirál vagy Scan):

Eddig tisztáztuk az ászokat és az adu királyt (2/5 válasznál az adu dámát is). A többi figura öt szintet alkot:

Ha az RKC-válasz nem nyilatkozott az adu dámáról (L12), akkor L1 erre kérdez, ha nyilatkozott (L34), akkor a királyokra. Ha a 4 szan kérdezné az adu dámát, akkor az soha nem leállás, hanem adu dáma kérdés. Ha a 4 szan a királyokra kérdezne, akkor az IMP értékelés esetén kérdés, párosverseny (vagy BAM) értékelés és minor aduszín esetén azonban leállás. (IMP esetén 5 minorban állunk le inkább).

A második szinttől kezdve egy szinten belül figurák sorrendje a következő:

  1. Ha ismert a kérdezett teljes elosztása, akkor az határozza meg (hosszabb színek elöl). Pédául 4-4-2-3 elosztás és kőr adu esetén az , , a sorrend
  2. Ha részben ismert a kérdezett elosztása, akkor az ismert hosszúság meghatározó, a maradékból a magasabb rangú van elöl. Pédául: 4-4-x-x és kőr adu esetén , , a sorrend.
  3. Ha egyáltalán nem ismert a kérdezett elosztása, akkor F-K-A a sorrend. Pl: 4-4N-5-5N-ra , ,
    Ebben az esetben ha ismert a kérdező egyik hosszú színe, akkor az megelőzi a többit.
  4. Saját ismert rövid szín (szingli) királya, dámája és bubija kimarad a spirál lépcsőiből
  5. A kérdező ismert rövid (szingli v. sikén) színének királya, dámája és bubija hátra kerül a szinten belül

A válasz mechanizmusa: a kérdezett annyiadik lépcsőt válaszol, ahányadik figura (a fenti sorból) hiányzik nála. (tehát L1 tagadja az elsőt, L2 ígéri az elsőt, de tagadja a másodikat, L3 ígéri az első kettőt, de tagadja a harmadikat stb).
Erre a kérdező L1 licitje tovább kéri a szinten lévő figurák közlését, L2 azonban a következő szint figuráit kéri.

Példa: KDxx, Kxxx, KJx, Kx (mansban)

1 - 1 (2+ // GFR)
1N - 2 (13-15 BAL // R)
2 - 2 (4-es kőr // R)
2 - 2N (4-es pikk // R)
3 - 3 (dubló // ORKC)
3N - 4 (fogad, 1-4 // adu D?)
5 - 5 5. lépcső, azaz 4 figura (D + K + K + K) van, az 5. (D hiányzik)
a bubikat kérdezi (átlépett egy lépcsőt, ami a dámákat kérné tovább).

Exclusion RKC, azaz sikénes kulcslapkérdés

Ez akkor hasznos, ha a kérdezőnél sikén van és a többi szín kulcslapjaira kíváncsi. Alapvetően négy előfordulási formája van:

  1. Kifejezetten definiált helyzetek. (ha ez gém alatt van, akkor ORKC jellegűek a válaszok: L1 nem szereti, L2... szereti és ászválasz (de a sikén szín ásza nem számít)
  2. Összeemelt aduszín esetén ugrás egy színben (pl. 1-3-5: excl. RKC sikén treffel).
  3. ORKC-re adott elutasítás utáni L234 (adu nem), itt L1 sima RKC lenne

Az első 3 esetben válaszok ugyanazok, mint RKC esetén, de a sikén szín ásza (és egyéb figurái) nem számítanak.


ORKC, azaz opcionális kulcslapkérdés

Ez meghatározza az adut és kérdezi a másik játékost, hogy az addigi licitjét figyelembe véve fogadna-e szleminvitet ha ez az adu. Legfeljebb 4M-1 ill. 4m magasságban történhet (felette már mindig normál RKC van)

újHa a kérdező siként ígért egy színben, akkor annak az ásza természetesen nem számít kulcslapnak

Az első lépcső nem fogadja a szleminvitet, a többi fogad és RKC-válasz.
L1-re L1=RKC, L234 pedig exclusion (az aduszín és minornál a legalacsonyabb szan persze kimarad)

(O)RKC

A leírásban találkozhatsz az (O)RKC jelöléssel. Ez azt jelenti, hogy a licit magasságától függően RKC vagy ORKC. Ha legfeljebb 4M-1 vagy 4m magasságban hangzik el, akkor ORKC, ha ennél magasabban, akkor sima RKC


CYS (Clarify Your Shortness)

A kérdezett lap rövidségének tisztázására szolgál (t.i. hogy szingli vagy sikén). Válaszok:

Ennek következtében, hogy ha lett volna lehetőség CYS-re, akkor normál RKC esetén nem szabad bemondani a siként (mert ha érdekelné a másikat, akkor megkérdezte volna)


OCYS (Opcionális CYS)

Akkor használjuk, amikor a kérdezgetett lap rövidsége ismert, ami lehet még szingli vagy sikén, de a zónája (szlemhajlandósága) nem. Ez tehát egy kombinált szlemhajlandóság- és sikén-kérdés. Válaszok rá:

(O)CYS

A leírásban találkozhatsz az (O)CYS jelöléssel. Ez azt jelenti, hogy a licit magasságától függően CYS vagy OCYS. Ha x az aduszín, akkor 4x-2 még OCYS, felette már sima CYS van (azért, hogy csak az erős lap sikén menjen azonnal gém fölé és a sikénes gyenge laptól is meg lehessen kérdezni az ászokat még használható magasságban)


Támogatás-kérdés

(avagy Support Asking Bid, SAB)

Az 1-fes induló teheti fel 1-es magasságú pozitív válasz után (extrém lappal célszerű).
Leállni csak 3 szanban, az ígért színben, vagy annak a 6-os magassága felett lehet. (esetleg 4M-ban, ha ugró).
Válaszok rá:

A támogatás kérdés után fogáskérdések következnek, ill. legfeljebb egy fogáskérdés után a megfelelő magasságban (4m, 4M+1) át lehet térni RKC-re. Két fogáskérdés után már nincs RKC, ilyenkor a szanlicit az utoljára elhangzott színben kérdez.

Példa licitmenetek.


Fogáskérdés

Egy adott szín fogását kérdezi. Válaszok:

Több színben is fel lehet tenni fogáskérdést egymás után. Egy színben ismételt kérdés a dámára kérdez. (L1 = nincs, L2 = van)


Danish ask

Kérdőlicit ( = adj RKC-választ, ha fogod a színt), melyet a kizáró induló partnere tesz fel, elfogadva az induló színét adunak.
Fogás nélkül az induló visszatér a színre, fogással kulcslapválaszt ad (amelyből az aduszín kimarad), viszont a kérdezett szín sikénje is ásznak számít.


CONFI

Ez két egyenletes lap szlemlicitjére jó. Határon lévő kezeknél főleg azon múlik a szlem sikere, hogy van-e együtt 10 kontroll és egy 8-lapos fit. Először a kontrollokat derítjük ki lépcsős válaszokkal:

Utána: Így ha van fitünk, akkor rálelünk.


Relay-kulcslicitálás ("Relay Cue Bidding")

Ez egy kulcslicitási módszer. Akkor lehet használni, ha major színünk van, legfeljebb 3M magasságban össze lett emelve, és nem akarjuk a 3 szant másra használni (sem természetesként, sem más hasznosabb mesterséges licitként, pl. szinglit kérdezni.). Az előnye az, hogy gyorsan ki lehet vele deríteni, ha fedetlen szín van.
Elve hasonló a Scan-hez: Az első licitlépcső tagadja a kontrollt (itt most első- vagy másodmenetfogást, ami rövidség is lehet) a legalacsonyabban licitálható színben. A második lépcső ígéri a fenti kontrollt, de tagadja a következő színbélit stb. Több érintkező kontrollal a legmagasabbat licitáljuk, ami ígéri az összes alatta lévőt is. A kontrollok checkolása után természetesen szinte mindig ászt kell kérdezni, mert a kulcslicitek nem tisztázták, hogy mennyi van, meg az adu minőségét sem.

adu esetén a kontrollok licitje:

adu esetén teljesen hasonló:

Tipp a megjegyzéséhez:


Ha kontráznak...

Mármint ha megkontrázzák egy kérdőlicitünket (ászkérdést, ORKC-t, stb.)